Wanneer naar de Homeopaat

Samenwerking

Eventueel wordt voor medisch onderzoek verwezen naar de specialist. Ik streef naar een goede
samenwerking met artsen, specialisten en/of andere disciplines in de gezondheidszorg.