KVHN | Homeopaten zonder grenzen

N.V.K.H.

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de N.V.K.H. , is de grootste
beroepsvereniging van geclassificeerde klassiek homeopaten in ons land.
De N.V.K.H. staat garant voor professionaliteit en kwaliteit.
Lidmaatschap wordt alleen verstrekt aan klassiek homeopaten die een erkende gedegen
opleiding hebben afgerond, een professionele bedrijfsvoering hebben en minimaal 4
dagen nascholing per jaar volgen.
De leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing
en waarneming. Ook vallen zij onder het tuchtrecht en is er een klachtencommissie,
die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF)
tot stand is gekomen.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de aangesloten klassiek homeopaten
geheel of gedeeltelijk.
Voor meer informatie over de N.V.K.H. kunt u kijken op de website: www.nvkh.nl

Als geregistreerd homeopaat/therapeut heb ik een geheimhoudingsplicht.
Meer informatie hierover kunt u in dit PDF bestand lezen: Privacy-document

RBCZ

De NVKH valt als beroepsvereniging onder de RBCZ. De stichting RBCZ is een
overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en
alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.


Ik vind het belangrijk dat u tevreden bent over mijn dienstverlening, daarom streef ik
ernaar u met de grootst mogelijke zorg te behandelen.
Mocht er toch iets zijn , kunt u altijd bij mij terecht om dit samen op te lossen.
Bovendien kan ik daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.
Hiervoor verwijs ik u naar de klachtenregeling volgens de door Wkkgz gestelde eisen.
Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de NVKH.
Een klacht via geschillencommissie is ondergebracht bij Quasir en zorggeschil.
Elke bij RBCZ geregistreerde therapeut valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van TCZ.
Meer info op de website: www.rbcz.nu