K.V.H.N. | Homeopaten zonder grenzen

K.V.H.N.

Verder ben ik ook lid van de K.V.H.N. De Koninklijke Vereniging voor Homeopathie Nederland.
Deze behartigt de belangen van haar ruim 5.000 leden en beoogt de erkenning van de homeopathie
als volwaardige vorm van geneeskunde in Nederland.
(Zie www.vereniginghomeopathie.nl)