Ondersteuning & advies bij gedrags- en leerproblematiek

Ondersteuning & advies bij gedrags- en leerproblematiek

Naast Klassieke Homeopathie ben ik altijd werkzaam geweest
in het basisonderwijs.Dit zowel als leerkracht,het verrichten
van RT werkzaamheden en het geven van bijlessen.

Het onderwijzen, helpen van kinderen met gedrags- en
leerproblematiek is evenals homeopathie mijn passie. Hier
heb ik mij meer en meer in gespecialiseerd en werk nu ook
adviserend en therapeutisch met deze kinderen. Zowel
individueel als in gezinnen.

Ik kijk hierbij naar het volgende:
Dit kan begeleiding in mijn praktijk zijn, maar ook begeleiding/ondersteuning
in het gezin zelf.

Het advies & de ondersteuning is heel breed:
* Het gaat bijv. over handelingsadviezen voor de ouder(s) voor een zo prettig mogelijke
omgang met het kind, waarbij een ieder zich goed voelt.
* Dit kan puur als voorlichting, tips gezien worden tijdens een gesprek
* Het kan ook door middel van begeleiding in het gezin zelf.

* Ondersteuning voor het kind zelf bij zijn problematiek door middel van diverse
oefeningen, training. * Naast deze pedagogische adviezen/ oefeningen & homeopathie kan er ook gekeken
worden naar eventuele andere zaken waardoor er een disbalans is ontstaan.
(bijvoorbeeld voeding)

Momenteel begeleid ik ook leerkrachten, ouders en kinderen op scholen wat tot positieve resultaten leidt.