K.V.H.N. | Homeopaten zonder grenzen & 4Kenia

N.V.K.H.

De Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten, de N.V.K.H. , is de grootste
beroepsvereniging van geclassificeerde klassiek homeopaten in ons land.
De N.V.K.H. staat garant voor professionaliteit en kwaliteit.
Lidmaatschap wordt alleen verstrekt aan klassiek homeopaten die een erkende gedegen
opleiding hebben afgerond, een professionele bedrijfsvoering hebben en minimaal 4
dagen nascholing per jaar volgen.
De leden voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing
en waarneming. Ook vallen zij onder het tuchtrecht en is er een klachtencommissie,
die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF)
tot stand is gekomen.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de consulten van de aangesloten klassiek homeopaten
geheel of gedeeltelijk.
Voor meer informatie over de N.V.K.H. kunt u kijken op de website: www.nvkh.nl
U kunt hier ook het leuke boekje “De Nederlandse Homeopathiegids” bestellen, indien
dit uw interesse heeft.